Länkar

Vi på Redovisningsbyrån kan bistå er med kunskap och lösningar i era ekonomiska frågor och ärenden!
Här hittar du länkar till andra organisationer och myndigheter som tar fram regler och hjälpmedel.

BFN - Bokföringsnämnden >>

Bolagsverket >>

PRV Patent- och registreringsverket >>

Riksbanken >>

Skatteverket >>

SRF - Sveriges Redovisningskonsulters Förbund >>

Varningslistan hos Svensk Handel >>